Łączne szacowanie wartości zamówień

Marta Mikulska-Nawacka
25.11.2015 , aktualizacja: 24.11.2015 12:28
A A A
Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia (fot.Shutterstock)

Jeżeli zamawiający ma wiedzę o tym, że w następnym roku umowa na obsługę będzie prowadzona na takich samych zasadach jak obecnie, to obydwa postępowania wymagają zsumowania w celu oszacowania wartości zamówienia, czyli należy je traktować łącznie.
Pytanie:

W lutym 2015 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące obsługi prawnej urzędu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę niższą niż 30.000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o takiej wartości. Umowa została zawarta do 31.12.2015 r. Planuje się zawarcie następnej umowy od 01.01.2016 - 31.12.2016 r. Postępowanie zostanie przeprowadzone w listopadzie 2015 r. Czy w takiej sytuacji należy szacować wartość zamówienia łącznie z zamówieniem, które zostało udzielone w lutym, czy też należy je traktować jako odrębne zamówienia ?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuOdpowiedź:

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy zweryfikować, kiedy zamawiający powziął wiedzę o konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania na obsługę prawną na następny rok. Jeżeli zamawiający cały czas miał wiedzę o tym, że w następnym roku obsługa prawna (umowa na obsługę) będzie prowadzona na takich samych zasadach, to w ocenie autora, obydwa postępowania wymagają zsumowania w celu oszacowania wartości zamówienia, czyli należy je traktować łącznie.

Przedstawiona teza wynika m.in. z opinii prawnej UZP pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej".

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego krajuPodstawa prawna

art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne