Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
04.08.2016 , aktualizacja: 05.08.2016 09:57
A A A
Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych (fot.Shutterstock)

Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
Pytanie

W jaki sposób zamawiający ma określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ? Jak ustalić, które prace wymagają umowy o pracę, żeby spełnić wymagania tego przepisu? Co trzeba wpisać do siwz - czy tylko rodzaj prac, czy liczbę etatów i osób zatrudnionych na umowę o pracę ?

Odpowiedź

Przepisy Kodeksu pracy zawierają precyzyjne określenie, co należy rozumieć przez wykonywanie pracy. To właśnie względem takich czynności między osobami powinien być nawiązany stosunek pracy.

Co do zapisów dokumentacji przetargowej dopuszczalne jest uwzględnienie części lub wszystkich wskazanych w pytaniu elementów np. rodzaju prac, liczby etatów czy pracowników.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuWyjaśnienie

Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zobacz także
Ogłoszenia różne