Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Agata Smerd
16.08.2016 , aktualizacja: 16.08.2016 11:04
A A A
Udzielanie zamówień na usługi społeczne

Udzielanie zamówień na usługi społeczne (fot.Shutterstock)

Nowa ustawa Pzp przewiduje przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne kilka koniecznych do zastosowania regulacji, jak np. zamieszczanie ogłoszenia w BIP zamawiającego.
Polski ustawodawca w ślad za unijnym przewidział w regulacjach nowelizacji ustawy Pzp obowiązującej od 28 lipca 2016 r. specjalne regulacje dla zamówień publicznych na usługi społeczne, które dotychczas funkcjonowały jako usługi o charakterze niepriorytetowym.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuNowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne.

Istotnie zmienia się sposób postępowania przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne, w szczególności na te, których wartość jest równa:

- wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro lub ją przekracza - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, lub

- wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1.000.000 euro bądź ją przekracza - w przypadku zamówień sektorowych.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej PolskiUmieszczenie ogłoszenia w BIP

Ustawa Pzp przewiduje przy udzielaniu tego rodzaju zamówień kilka koniecznych do zastosowania regulacji, jak np. zamieszczanie ogłoszenia w BIP zamawiającego. Co do zasady przepisy pozwalają na liberalne podejście do procedury na tego typu zamówienia z zastrzeżeniem, że zamawiający udziela ich w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.

Zobacz także
Ogłoszenia różne