Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Anita Zakościelna
07.10.2016 , aktualizacja: 06.10.2016 13:05
A A A
Zobowiązania podmiotu trzeciego

Zobowiązania podmiotu trzeciego (fot. Shutterstock)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego umożliwia ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego .

Pytanie:

Czy muszę zwrócić się o uzupełnienie zobowiązania dla podmiotu trzeciego do wykonawcy, który jest najkorzystniejszy w rankingu oceny, ale przed oceną ofert? Wykonawca w oświadczeniu zadeklarował, że warunek doświadczenia będzie opierał na zasobach podmiotu trzeciego. Czy ten dokument w ogóle podlega na tym etapie uzupełnieniu, czy dopiero przy ocenie ofert?

 

 

Znajdź zlecenie dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

 

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego już wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W opisanym przypadku zamawiający powinien wezwać go do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wskazane stanowisko potwierdza opinia UZP, którą można znaleźć w zakładce dotyczącej ostatniej nowelizacji Pzp. Zgodnie z zawartą tam interpretacją zobowiązanie podmiotu trzeciego umożliwia ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału został mu udzielony.

Dodatkowo zamawiający, oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie wstępnego oświadczenia (JEDZ lub oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp), dokonuje także oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów trzecich. Aby móc to zrobić, musi dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie.

 

 

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Zobacz także
Ogłoszenia różne