Zamówienia na usługi społeczne

Justyna Andała-Sępkowska
21.02.2017 , aktualizacja: 21.02.2017 11:41
A A A
Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia na usługi społeczne (fot. Shutterstock)

Poznaj praktyczne aspekty zamówień na usługi społeczne.

Pytanie:

Czy w zamówieniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 istnieje obowiązek żądania od wykonawców:

- zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,

- złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej?

Czy zamawiający ma wówczas obowiązek:

- podzielenia zamówienia na części,

- zastosowania kryterium ceny nie wyższego niż 60%?

 Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Udzielanie zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż:

- 750.000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

- 1.000.000 euro - w przypadku zamówień sektorowych

zostało uproszczone.Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Nie obowiązują względem nich wymogi odnoszące się do:

- wskazań dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę,

- składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej,

- podzielenia zamówienia na części, czy

- zastosowania kryterium cena nie wyższego niż 60%.

Zobacz także
Ogłoszenia różne