Oferta równoważna

Marek Okniński
02.01.2020 , aktualizacja: 29.06.2015 16:29
A A A
Oferta równoważna

Oferta równoważna (fot. Shutterstock)

Oferta równoważna to jedno z ważniejszych pojęć z zakresu postępowania przetargowego, Szczegółowe regulacje prawne dotyczące oferty równoważnej znajdziesz poniżej.
Ustawa Pzp nie posługuje się pojęciem oferty równoważnej. Kolokwialnie - jest to oferta, w której wykonawca oferuje produkty lub rozwiązania techniczne równoważne do konkretnie wskazanych przez zamawiającego w treści siwz lub zaproszenia do złożenia oferty. Składając ofertę równoważną należy dołączyć do niej dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań w porównaniu z wskazanymi konkretnie w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik PzpPzp w pigułce Negocjacje z ogłoszeniemPzp w pigułce Negocjacje bez ogłoszeniaZobacz także
Ogłoszenia różne