Oczywista omyłka rachunkowa

Renata Dzikowska
08.12.2015 09:48
A A A
Omyłka w ofercie przetargowej

Omyłka w ofercie przetargowej (fot.Shutterstock)

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Pytanie:

Wykonawca wpisał w formularzu cenowym:

400,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin (roboczogodziny podał zamawiający) = 32.200, 00 zł.

Po złożeniu wyjaśnień stwierdził, że się pomylił i powinno być:

46,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin = 32.200,00 zł.

Cena oferty w zakresie roboczogodzin - 32.200,00 zł nie ulega zmianie. Cena za roboczogodzinę jest podstawą do dalszych rozliczeń. Czy jest to błąd w obliczeniu ceny ?

Odpowiedź:

W mojej ocenie w opisanej sytuacji mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową.

Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, tj. w niniejszym przypadku dokonać poprawy 32.200, 00 zł na 280.000,00 zł (prawidłowy wynik mnożenia 400,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne