Wartość szacunkowa zamówienia

Marta Mikulska-Nawacka
16.03.2016 10:00
A A A
Wartość szacunkowa zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia (fot.Shutterstock)

W wartości szacunkowej zamówienia należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Przygotowujemy się na dostawę autoprzewodników dla instytucji kultury - muzeum. Zastanawiamy się jednakże nad podpisaniem umowy na leasing audioprzewodników. Jak należy oszacować wartość zamówienia ? Czy mogę skorzystać z art. 4 ust 8b ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

W myśl definicji dostaw, określonej w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp , leasing jest dostawą. Wartość szacunkową należy więc oszacować zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp, tzn. należy wziąć pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie jakie przysługiwałoby wykonawcy w ramach umowy leasingowej, czyli należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Dostawy

Odnosząc się do możliwości skorzystania z art. 4 pkt 8b ustawy Pzp przy udzieleniu niniejszego zamówienia, to zastosowanie tego przepisu w omawianym przypadku jest kontrowersyjne. Co prawda audioprzewodnik służy do polepszenia obsługi zwiedzających wystawy, jednak w ocenie autora, definicja możliwości zastosowania ww. przepisu jest dosyć nieostra i wątpliwe jest potraktowanie przedmiotowej dostawy jako dostawy z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Przepisy Pzp

W ocenie autora, ustawodawca miał na myśli dostawy i usługi bardziej bezpośrednio powiązane z organizacją tego typu przedsięwzięć. Dlatego też, z uwagi na możliwość postawienia ewentualnego zarzutu przez organy kontrole dotyczącego nieuprawnionego zastosowania przepisu art. 4 pkt 8b ustawy Pzp, przedmiotowe zamówienie należy potraktować jako "klasyczne" i jeżeli jego wartość przekroczy 30.000 euro, to zamawiający powinien udzielić zamówienia zgodnie z przepisami Pzp.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 2 pkt 2, art. 4 pkt 8b, art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne