Podział zamówienia na części

Andrzela Gawrońska-Baran
23.09.2016 10:27
A A A
Podział zamówienia na części

Podział zamówienia na części (fot.Shutterstock)

Ustawa Pzp przewiduje podział zamówienia na części

Pytanie:

Chcę ogłosić przetarg nieograniczony na budowę drogi, której jeden odcinek - będzie pokryty kostką brukową i obejmie kanalizację deszczową a drugi - płytami betonowymi. Czy w takiej sytuacji jestem zobowiązana do podzielenia przedmiotu zamówienia na części ?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku podział wydaje się uzasadniony. Jeśli jednak zamawiający nie zdecyduje się na takie działanie, przedstawiamy poniżej możliwe formy uzasadnienia tej decyzji w protokole postępowania.

Podział zamówienia na części

Zamawiający ma - stosownie do art. 36aa ustawy Pzp - możliwość podzielenia zamówienia na części (przy określeniu ich zakresu i przedmiotu). Z przepisów nie wynika zatem obowiązek podziału zamówienia . Z drugiej strony nieskorzystanie z tego uprawnienia pociąga za sobą konieczność zamieszczenia odpowiedniego uzasadnienia w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zobacz także
Ogłoszenia różne