Łączenie wartości kilku zamówień

Justyna Rek-Pawłowska
29.09.2016 13:50
A A A
Łączenie wartości kilku zamówień

Łączenie wartości kilku zamówień (fot. Shutterstock)

Zamawiający, który analizuje, czy dane artykuły oszacować łącznie czy rozdzielnie musi wziąć pod uwagę tożsamość podmiotową, przedmiotową oraz czasową.

Pytanie:

Gmina otrzymała dofinansowanie na wyposażenie żłobka w wysokości ok. 300 tys. zł. Z tych środków będą zakupione meble, zabawki i inne artykuły takie jak np. gaśnice. Z uwagi na bardzo różny zakres zamówienia zakupy będą dokonane u różnych wykonawców. Wartość każdej z trzech grup nie przekracza 30.000 euro. Czy zamawiający musi ogłosić przetarg na powyższe zamówienia, sumując wartość z uwagi na jedną inwestycje czy liczy się przedmiot zamówienia (różni wykonawcy ) i wówczas może dokonać zakupów poza ustawą z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ?

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji zamawiającemu wolno dokonać zakupów z poszczególnych grup artykułów poza przepisami ustawy Pzp.

Zamawiający , który analizuje, czy dane artykuły oszacować łącznie czy rozdzielnie (i zakupić je w procedurach właściwych dla wartości danej grupy produktów), musi wziąć pod uwagę następujące kryteria:

1) tożsamość przedmiotową - a zatem, czy zamówienia mają ten sam charakter bądź przeznaczenie,

2) tożsamość podmiotową - okoliczność, czy zakupy można zrealizować u jednego wykonawcy,

3) tożsamość czasową - czy możliwe jest dokonanie zamówień w tym samym czasie.

Jeśli dane zamówienia spełniają powyższe przesłanki, wówczas należy połączyć ich wartości. Następnie trzeba ich udzielić w procedurze właściwej dla tej kwoty. Gdy jednak któryś z tych warunków nie jest spełniony, wtedy zakupy można zamówić odrębnie - biorąc pod uwagę jedynie kwotę właściwą dla danej grupy.

Zobacz także
Ogłoszenia różne