Zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej

Andrzela Gawrońska-Baran
05.02.2018 15:49
A A A
Zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej

Zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej (Agencja Gazeta)

Zamawiający może nie udostępnić na stronie internetowej części siwz, jeżeli uzna, że jest to niezbędne w celu ochrony poufnych informacji.

Zamawiający planuje wszczęcie postępowania na wykonanie instalacji zabezpieczających. Ze względu na poufny charakter przedmiotu zamówienia nie udostępni na stronie internetowej części dokumentacji przetargowej (projektu budowlanego). Czy na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 37 ust. 6 ustawy Pzp taka sytuacja jest w ogóle możliwa? Zamawiający planuje, że tę część dokumentacji prześle zainteresowanym wykonawcom w formie papierowej po podpisaniu przez nich tzw. klauzuli poufności. Czy zamawiający może domagać się pokrycia kosztów przesyłki, w sytuacji gdy art. 42 ust. 2 został uchylony?

Odpowiedź:

Zamawiający może nie udostępnić na stronie internetowej części siwz, jeżeli uzna, że jest to niezbędne w celu ochrony poufnych informacji.

Udostępnianie części siwz

Zamawiający nie ma - zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp - obowiązku udostępniania części siwz na stronie internetowej, jeżeli nałożył na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnych informacji udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Nie chodzi tu wyłącznie o poufny charakter w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Trzeba wiązać ten wyjątek z informacjami o charakterze "wrażliwym" (tj. np. plany pomieszczeń objętych remontem w jednostce wojskowej, kody źródłowe, elementy stanowiące opis przedmiotu zamówienia). Innymi słowy chodzi o dane, których zamawiający nie chce lub nie może ujawniać bliżej nieokreślonemu kręgowi podmiotów, co niewątpliwie by się stało poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej.

Przetargi z całej Polski

Ochrona poufnych informacji

W takim przypadku jak wyżej zamawiający określa w siwz środki mające na celu ochronę poufnych informacji oraz wskazuje sposób dostępu do nich. Niestety w ustawie Pzp nie dookreślono, jakie wymogi w tym zakresie można przewidzieć.

Zobacz także
Ogłoszenia różne