W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Monika Winsche
26.08.2018 11:40
A A A
Ul. Płoskiego w Olsztynie

Ul. Płoskiego w Olsztynie (ROBERT ROBASZEWSKI)

Czy w razie zmiany siwz zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę ogłoszenia do Dz.Urz. UE czy też robi to w odwrotnej kolejności?

Pytanie:

Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Czy w razie zmiany SIWZ  (w szczególności przy zmianie terminu składania ofert) zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę ogłoszenia do Dz.Urz. UE czy też robi to w odwrotnej kolejności? Publikacja zmiany ogłoszenia może potrwać nawet do 5 dni od jej przesłania. Co w przypadku omyłkowego opublikowania zmiany fakultatywnego ogłoszenia w BZP przed ogłoszeniem w Dz.Urz. UE? Czy zamawiający, dokonując jeszcze raz zmiany terminu składania ofert, z uwzględnieniem pierwszeństwa publikacji w Dz.Urz. UE zniweluje ewentualne naruszenie przepisów ustawy?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmianę SIWZ prowadzącą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu , nie czekając na publikację ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania w Dz.Urz. UE. Jednocześnie zamieszcza na stronie internetowej informację o zmianie treści obowiązkowego ogłoszenia o zamówieniu.

Zamieszczenie zmiany fakultatywnego ogłoszenia zamieszczonego w BZP przed publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.Urz. UE nie stanowi przesłanki uzasadniającej unieważnienie postępowania.

Ustawa pzp

Przed nowelizacją ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. istniała powszechna praktyka zamawiających w zakresie publikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń od dnia przekazania tego ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE. Taką możliwość wyprowadzano z treści art. 40 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym ogłoszenie nie mogło zostać zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji UE (wcześniej Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich). W wyniku nowelizacji art. 40 ust. 6 ustawy Pzp został uchylony i od 28 lipca 2016 r. nie obowiązuje.

Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w obecnym stanie prawnym nie może nastąpić przed jego publikacją w Dz.Urz. UE albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji UE.

Zobacz także
Ogłoszenia różne