Partnerzy serwisu:
Jak prawidłowo przygotować formularz ofertowy? Co zrobić, gdy wykonawcy sporządzili oferty przed zmianami dokonanymi w siwz? Specjalista z zakresu Pzp odpowiada.

Pytanie:

Zamawiający w odpowiedziach na pytania do siwz określił wymóg co do długopisów ,,wymaga końcówek plastikowych", jednak w formularzu ofertowym pozostał zapis ,,końcówki metalowe". W rezultacie jedni wykonawcy zaoferowali końcówki plastikowe, inni metalowe. Co powinniśmy teraz zrobić? Czy w przyszłości najlepiej będzie zmieniać istniejący załącznik do siwz w przypadku modyfikacji czy raczej publikować nowy załącznik pod zmianami siwz ?

Przetargi z całej Polski

Odpowiedź:

W takiej sytuacji należy wyjaśnić z wykonawcami, którzy w formularzu ofertowym pozostawili niezmieniony wymóg dot. końcówek metalowych, czy rzeczywiście oferują takie długopisy. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że wykonawcy oferują przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego, tyle, że z uwagi na konieczność złożenia oferty na przedstawionym przez zamawiającego formularzu, nie dokonywali w nim żadnych zmian.

Formularz ofertowy

Z pewnością w formularzu ofertowym znalazło się stwierdzenie, że wykonawcy zobowiązują się do wykonania zamówienia zgodnie z siwz i akceptują podane warunki realizacji zamówienia . Trudno przyjąć, by racjonalnie działający wykonawca składał ofertę, świadomie oferując przedmiot zamówienia w sposób oczywisty niezgodny z wymaganiami zamawiającego. W związku z tym zamawiający powinien wezwać tych wykonawców do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp .

 • Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

  wadium
  Marek Okniński
  Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert jest podstawą do odrzucenia wykonawcy z przetargu. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do postępowania.
  Wniesione wadium może być zabezpieczeniem
 • Oferty częściowe - formalności

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawa Pzp dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części. Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować wszystkie dokumenty by przystąpić do przetargu.
  Oferty częściowe - aspekty formalne
 • Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Jak postępować w przypadku zamówień uzupełniających? Ile razy mogą zostać udzielone? Jaki wpływ na zamówienia uzupełniające ma szacunkowa wartość zamówienia?
 • Kary umowne w zamówieniach publicznych

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Do głównych przyczyn naliczania kar umownych na wykonawców jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne. Za co jeszcze mogą zostać naliczone kary?
  Kary umowne w zamówieniach publicznych