Czy wolno zmienić zakres prac w siwz w procedurze dialogu konkurencyjnego?

Katarzyna Kliber
02.11.2018 09:21
A A A
Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny (fot.Shutterstock)

Po rozmowach z wykonawcami zamawiający uznał, że nie ma pieniędzy na realizację zamówienia dla zaproponowanych rozwiązań i chciałby w przyszłości etapować zlecenie. Co wtedy?

Pytanie:

Czy w dialogu konkurencyjnym można na etapie przed składaniem ofert zmienić wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia w stosunku do tych wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu?

W toku dialogu po rozmowach z  wykonawcami zamawiający uznał, że nie posiada środków finansowych na realizację zamówienia dla zaproponowanych rozwiązań i chciałby w przyszłości etapować zlecenie. Czy można dalej prowadzić procedurę i wybrać najkorzystniejszą ofertę, ale dla mniejszego zakresu zamówienia niż pierwotnie wskazano w ogłoszeniu?

Odpowiedź:

W mojej ocenie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i ogłoszenie kolejnego dla mniejszego zakresu zamówienia. Tryb dialogu konkurencyjnego , to procedura, w której ze względu na jej specyfikę, przyjęto dopuszczalność zmian, szczególnie poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dopiero po przeprowadzeniu dialogu, na etapie sporządzania siwz . Jednakże zakres zmian w siwz wobec ogłoszenia o zamówieniu nie może być dowolny i nieograniczony.

Zobacz także
Ogłoszenia różne