Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Marta Mikulska-Nawacka
05.04.2019 16:15
A A A
Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony (fot. Shutterstock)

Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień, które są wyłączone z obowiązku jej stosowania.

Pytanie:

Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień, które są wyłączone z obowiązku jej stosowania. Treść art. 4 ustawy Pzp, w którym użyto sformułowania „nie stosuje się” a nie, jak w niektórych zapisach ustawy Pzp – „może nie stosować”, wskazuje jednoznacznie, że dla zamówień wskazanych w art. 4 ustawy Pzp nie można stosować jej regulacji.

Więcej na Portal ZP

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Ogłoszenia różne