Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

Damian Michalak, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych
19.05.2010 07:00
A A A
Dokonując zamówień publicznych w danym okresie, należy sumować wartość zamówień tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Jeśli pojawi się jednak analogiczne zamówienie, którego zamawiający nie przewidział w momencie wszczęcia procedury, należy je traktować jako zamówienie odrębne.

Pytanie

W naszej jednostce na 2010 r. planujemy przeznaczyć 70.000,00 zł (18.234 euro) netto na zakup części samochodowych i innych akcesoriów. Kwota ta w planie zakupów dzieli się na: części samochodowe zamienne - 10.000 euro, opony - 3.000 euro. Kwota na naprawy awarii została zabezpieczona we wskazanej powyżej wysokości, ale nie potrafimy ocenić liczby ewentualnych awarii i faktycznej konieczności napraw. Czy mamy obowiązek połączyć cały asortyment do obliczenia jednej wartości szacunkowej i przeprowadzić procedurę zgodnie z ustawą Pzp? Czy jednak możemy potraktować je jako trzy odrębne zamówienia (każde poniżej wartości 14.000 euro), nie narażając się przy tym na zarzut dzielenia zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy Pzp?

Odpowiedź

Nie musisz łączyć wszystkich elementów zamówienia i dokonać zakupu z wykorzystaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, że sporządzenie planu rzeczowo-finansowego nie jest tożsame z określeniem szacunkowej wartości zamówienia. Jej ustalenie dokonywane jest w momencie, gdy zamawiający jest w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą starannością na podstawie opisu danego przedmiotu zamówienia. Uwzględnienie w planowanym zakupie części, które zamawiający chce nabyć na przyszłą naprawę samochodów, nie jest możliwe, ponieważ zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy w ogóle w przyszłości wystąpi awaria, a jeśli tak, to czego będzie ona dotyczyć. Mówiąc w skrócie - choć zamawiający zabezpieczył się finansowo na wypadek ewentualnych napraw, to nie zna obecnie ani przedmiotu, ani zakresu ewentualnego zamówienia.

Dokonując zamówień publicznych w danym okresie, należy sumować wartość zamówień tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Jeśli pojawi się jednak analogiczne zamówienie, którego zamawiający nie przewidział w momencie wszczęcia procedury, należy je traktować jako zamówienie odrębne. Zwróć uwagę, że miarodajną chwilą jest moment wszczęcia procedury, a nie sporządzenia planu finansowego.

Dzielenie zamówień publicznych i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP. Musisz być zatem bardzo ostrożny. Biorąc pod uwagę Twoje zamierzenia, nie wydaje się z punktu widzenia ustawy Pzp zasadne odróżnianie samochodowych części zamiennych od opon - obie kategorie produktów można bowiem uznać za części zamienne samochodów. Dodatkowo, możliwe jest nabycie tych przedmiotów w jednym czasie u jednego wykonawcy (tożsamość przedmiotowa, podmiotowa i czasowa). Może się więc zdarzyć hipotetyczna sytuacja, gdy w chwili nabywania części zamiennych i opon będziesz już wiedział, że kilka samochodów uległo awarii, a naprawy będą kosztowne. Jeśli ich koszt zsumowany z należnościami za opony i części zamienne przekroczy 14.000 euro, będziesz musiał zastosować ustawę Pzp.

Podstawa prawna: art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne