Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

Urszula Woronowicz, w latach 2004-2009 pracownik Departamentu Prawnego UZP, od 2009 r. specjalista ds. zamówień publicznych w Kancelarii Prawnej Professio
12.07.2010 06:00
A A A
W art. 4 ustawy Pzp zawarty został katalog zamówień, do których udzielania nie mają zastosowania przepisy tej ustawy. Są to wyjątki od podstawowej zasady stanowiącej, iż wszystkie podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp mają obowiązek udzielania zamówień publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi.

Pytanie

Czy jednostka budżetowa przy zakupie usług związanych z telefonią stacjonarną i z telefonią komórkową musi stosować procedury określone w ustawie Pzp? Czy też może skorzystać z art. 4 pkt 10 ppkt c ustawy Pzp?

Odpowiedź

Nie możesz skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 10 ustawy Pzp. Aby zakupić usługi telekomunikacyjne, musisz przeprowadzić konkurencyjne postępowanie. W art. 4 ustawy Pzp zawarty został katalog zamówień, do których udzielania nie mają zastosowania przepisy tej ustawy. Są to wyjątki od podstawowej zasady stanowiącej, iż wszystkie podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp mają obowiązek udzielania zamówień publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi. Dlatego też art. 4 pkt 10 ustawy Pzp jako wyjątek od ogólnej zasady powinien być interpretowany ściśle.

W Twoim przypadku celem zamówienia jest zapewnienie wykonywania bieżącej działalności jednostki budżetowej poprzez zapewnienie usług telefonii stacjonarnej i mobilnej. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 10, aby skorzystać z tego wyłączenia, głównym celem zamówienia musi być:

- pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub

- eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub

- świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113, poz. 759).

Odpowiedź udzielona: 28 czerwca 210 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne