Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

Agata Hryc - Ląd *
28.12.2010 06:00
A A A
Kwestia zamówień dodatkowych i uzupełniających dość często występuje na gruncie stosowania zamówień publicznych i jest przedmiot rozbieżnych interpretacji.

Pytanie

Zastanawiam się nad wprowadzeniem do naszej jednostki regulaminu zamówień do 14.000 euro. Nie wiem tylko co później z ewentualnymi zamówieniami dodatkowymi z WR, kiedy jego wartość nie przekroczy 14.000 euro? W regulaminie będzie zapis np. że powyżej 3.000 euro należy wysłać pisemne zapytania ofertowe do 3 wykonawców, a zamówienie dodatkowe będzie opiewało na kwotę 7.000 euro. Czy wówczas należy trzymać się tego regulaminu, czy jednak pomimo tego, że nie stosuje się ustawy należy zlecić wykonanie tego zadania wykonawcy, który wykonuje zamówienie podstawowe? Jeżeli zamówienie dodatkowe nie przekracza 14.000 euro nie trzeba stosować ustawy Pzp. A jednak należy zlecić to wykonawcy, który wykonuje zamówienie podstawowe, czyli nie stosujemy ustawy, ale posiłkujemy się art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odpowiedź

Podniesiony przez Ciebie problem występuje dość często na gruncie stosowania zamówień publicznych i jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji. Zgodnie z pierwszą teorią, której jestem zwolennikiem, zakwalifikowanie zamówienia jako dodatkowego lub uzupełniającego, nawet jeżeli jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, wymaga jego udzielenia z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym przeprowadzenia pełnej procedury w tym zakresie.

Wyjaśnienie

Istnieje również teoria odmienna, zgodnie z którą o trybie postępowania przesądza jego wartość i jeżeli ta nie przekracza kwoty 14.000 euro wówczas przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania. Przyjmując to założenie udzielając takiego zamówienia powinieneś opierać się na ewentualnych procedurach wewnętrznych, obowiązujących w Twojej organizacji. Jeżeli więc jesteś obecnie na etapie opracowywania regulaminów wewnętrznych i zdecydujesz o postępowaniu zgodnie z drugim przytoczonym stanowiskiem wówczas w regulaminie powinieneś zastrzec, że niektóre z jego założeń (np. przekazanie zaproszenia do minimum 3 wykonawców) nie dotyczy zamówień zakwalifikowanych dodatkowych i uzupełniających o wartości nieprzekraczającej kwoty 14.000 euro, które ze swej istoty zlecone muszą zostać wykonawcy zamówienia podstawowego.

Pamiętaj, że jeżeli zamówienie jest zamówieniem dodatkowym lub uzupełniającym i jego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro, jego udzielenie powoduje zmniejszenie puli przewidzianej na zamówienia o takim właśnie charakterze.

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8, art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne