Partnerzy serwisu:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego określony jest odpowiednimi przepisami. Zapoznaj się z obowiązującym stanem prawnym i pobierz wzór protokołu.

Protokół postępowania - obowiązujące przepisy

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Poniżej do pobrania WZÓR protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

Pobierz: Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego

Czytaj więcej o rozporządzeniu >>

Powyższe rozporządzenie w pierwszej kolejności znosi obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał, by poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) sporządzania również szeregu załączników, jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. W myśl nowego rozporządzenia, protokoły nie będą w praktyce zawierały żadnych dotychczas obowiązujących załączników "zp". Jako wyjątek można potraktować oświadczenie członków komisji (sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia). Większość informacji takich jak liczba złożonych ofert oraz przedstawionych cen realizacji zamówienia znajdzie się bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące poprzednio rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Również rozporządzenie z 26 października 2010 r. utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

 

Sprawdź definicję Przetargu nieograniczonego Przetarg nieograniczony w słowniku Pzp

Podstawa prawna protokołu postepowania

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem