Negocjacje z ogłoszeniem

Marek Okniński
02.01.2020 08:35
A A A
Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem (fot.Shutterstock)

Negocjacje z ogłoszeniem to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje dotyczące negocjacji z ogłoszeniem znajdziesz w tym artykule.

Negocjacje z ogłoszeniem - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zasady kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu Zamawiający określa w ogłoszeniu o prowadzonym postępowaniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W praktyce wymogi jakie trzeba spełnić aby zostać zakwalifikowanym do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem dotyczą doświadczenia potencjalnych wykonawców udzielanego zamówienia.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Pzp w pigułce Dialog konkurencyjny

 

Pzp w pigułce Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz także
Ogłoszenia różne