Dialog techniczny

Marek Okniński
02.01.2020 09:30
A A A
Dialog techniczny

Dialog techniczny (fot.Shutterstock)

Dialog techniczny umożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji lub doradztwo w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdziesz poniżej.

Dialog techniczny - wprowadzony został zgodnie z założeniami autorów nowelizacji ustawy Pzp między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem posiadanych środków. Forma dialogu technicznego zawarta jest w motywie 8 dyrektywy klasycznej (Dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi) i motywie 15 dyrektywy sektorowej (Dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych). Zadaniem dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrócenie się do podmiotów trzecich o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji lub doradztwa, ale skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych. Dialog techniczny nie jest trybem udzielenia zamówienia publicznego.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Pzp w pigułce UZP

 

Pzp w pigułce Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz także
Ogłoszenia różne