Oferta równoważna

Marek Okniński
02.01.2020 08:30
A A A
Oferta równoważna

Oferta równoważna (fot. Shutterstock)

Oferta równoważna to jedno z ważniejszych pojęć z zakresu postępowania przetargowego, Szczegółowe regulacje prawne dotyczące oferty równoważnej znajdziesz poniżej.

Ustawa Pzp nie posługuje się pojęciem oferty równoważnej. Kolokwialnie - jest to oferta, w której wykonawca oferuje produkty lub rozwiązania techniczne równoważne do konkretnie wskazanych przez zamawiającego w treści siwz lub zaproszenia do złożenia oferty. Składając ofertę równoważną należy dołączyć do niej dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań w porównaniu z wskazanymi konkretnie w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Pzp w pigułce Negocjacje z ogłoszeniem

 

Pzp w pigułce Negocjacje bez ogłoszenia

Zobacz także
Ogłoszenia różne