Zamówienia uzupełniające

Marek Okniński
21.09.2015 11:32
A A A
Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające (fot. Shutterstock)

Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro .