Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Marek Okniński
04.01.2016 10:09
A A A
Progi unijne

Progi unijne (fot.Shutterstock)

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje rozporządzenie określające nowe progi stosowania przepisów Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).

Progi stosowania przepisów Pzp

Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury.

W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg 30.000 euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.

Uwzględniając powyższe rozporządzenie w przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg:

- 134.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 135.000 euro,

- 5.186.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.225.000 euro.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Sektor samorządowy

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących:

- 207.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 209.000 euro,

- 5.186.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.225.000 euro.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zamówienia sektorowe

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych) podniesiono dotychczas obowiązujące progi. Od nowego roku dla zamawiających sektorowych obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych powstanie dla zamówień o wartości wyższej niż:

- 418.000 euro dla dostaw lub usług,

- 5.225.000 euro dla robót budowlanych.