Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, że podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mrągowie przy ulicy Olsztyńskiej

Nieruchomości Wykazy

Burmistrz Miasta Mrągowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu

Nieruchomości Mieszkania/domy

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łączną nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Szałstry

Nieruchomości Grunty, działki

Wójta Gminy Dywity informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach: Bukwałd, Dywity, Różnowo, Tuławki i Gady

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Olsztyna informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bublewicza

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Olsztyna informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bublewicza

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Prezydent Miasta Olsztyna informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bałtyckiej

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Wójt Gm. Dywity informuje o wykazie nieruchomości położonych w obr. Różnowo do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykazie nieruchomości położonych w obr.: Kieźliny, Myki, Spręcowo, przeznaczonych do dzierżawy

Nieruchomości Wykazy