Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia nieruchomości na sprzedaż

Najszersza baza nieruchomości na sprzedaż wystawionych przez instytucje na terenie całego kraju? To serwis komunikaty.pl! Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o planowanych działaniach, m.in. o przetargach czy sprzedaży pozaprzetargowej.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Wójt Gminy Dywity informuje o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Nieruchomości Wykazy

Burmistrz Olsztynka informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Nieruchomości Wykazy

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej”, położonej w obrębie geodezyjnym Mątki, gmina Jonkowo

Nieruchomości Grunty, działki

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rudziszki, gmina Węgorzewo,

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Olsztyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabud. poł. przy ul. Bałtyckiej

Nieruchomości Grunty, działki

Wyciąg z ogłoszeń Wójta Gminy Dywity o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Dywity ogłasza wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu położonej w miejscowości Sętal

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Olsztyna informuje o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości poł. w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Olsztyna informuje o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bublewicza

Nieruchomości Grunty, działki