Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia nieruchomości na sprzedaż

Najszersza baza nieruchomości na sprzedaż wystawionych przez instytucje na terenie całego kraju? To serwis komunikaty.pl! Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o planowanych działaniach, m.in. o przetargach czy sprzedaży pozaprzetargowej.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy informuje o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wykazach nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu informuje, że przeznacza do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych, położoną na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej 4 w Gdańskuą

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Gdańskie Nieruchomości informują o wykazie lokali użytkowych, przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

 Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu informuje, że przeznacza nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem zlokalizowaną w rejonie Falochronu Zachodniego w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres dwóch sezonów letnich

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do uczestnictwa w dniu 6 kwietnia 2023 r. w nieograniczonych przetargach ustnych (licytacjach) na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia o Zarządzeniu Nr 108/23 zmieniące zarządzenie w sprawie użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Długiej 50/51 w Gdańsku

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni informuje o wykazach nieruchomości gruntowych będących pasem drogowym drogi wewnętrznej, przeznaczonych do oddania w używanie na czas nieoznaczony

Nieruchomości Wykazy