Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia nieruchomości na sprzedaż

Najszersza baza nieruchomości na sprzedaż wystawionych przez instytucje na terenie całego kraju? To serwis komunikaty.pl! Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o planowanych działaniach, m.in. o przetargach czy sprzedaży pozaprzetargowej.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Gminy Wieruszowa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gminie Wieruszów, w obrębie geodezyjnym Kuźnica Skakawska,  miejscowości Dobrydział

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Kutno informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Metalowej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Wywieszone zostały wykazy nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży  w formie bezprzetargowej na rzecz najemców

Nieruchomości Wykazy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, obwieszcza I licytację 5/36 udziału w nieruchomości położonej: w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 13, woj. łódzkie

Nieruchomości Inne
Partner Logo

Urząd Miejski w Słubicach informuje o wykazie nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do dzierżawy na okres 18 miesięcy

Nieruchomości Wykazy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu informuje o drugiej licytacji nieruchomosci położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 27A

Nieruchomości Inne