Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Opola zawiadamia, że podawane są do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości Lokale użytkowe
Partner Logo

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem n/w lokali celem świadczenia usług gastronomicznych

Nieruchomości Lokale użytkowe

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Opolu przy Rynku 32

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Opolu przy ul. Orląt Lwowskich 13

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Opolu przy ul. Licealnej 2

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Wójt Gminy Popielów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony nieruchomości--działki niezabudowanej położonej w miejscowości Stobrawa, własność Gminy Popielów

Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lok. niemieszkalnego nr 3 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12

Nieruchomości Mieszkania/domy

Likwidator przedsiębiorstwa „Midrex” Michalak Wiesław, Michalak Danija Sp. J w likwidacji ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Cichej w mieście Grodków

Nieruchomości Mieszkania/domy

Likwidator przedsiębiorstwa „Midrex” Michalak Wiesław, Michalak Danija Sp. J w likwidacji ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Włościańskiej 9 w mieście Brzeg

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Moszczanka, działka nr 940

Nieruchomości Mieszkania/domy

Partnerzy serwisu