Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia nieruchomości na sprzedaż

Najszersza baza nieruchomości na sprzedaż wystawionych przez instytucje na terenie całego kraju? To serwis komunikaty.pl! Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o planowanych działaniach, m.in. o przetargach czy sprzedaży pozaprzetargowej.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia medium

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

KSSE S.A. w Katowicach informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

MZBM w Dąbrowie Górniczej ogłasza wykaz lok. użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego poł. w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Lokale użytkowe

Wójt Gm. Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości grun. poł. w miejscowości Zawisna w Gminie Kamienica Polska

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o trzecim ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości grun. położonej w Lędzinach

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach informuje o ustnym, nieograniczonym p[rzetarguna sprzedaż lok. mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Radockiego

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy

GM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że przeznaczył do sprzedaży nieruchomości położonych w Częstochowie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Mikołowa informuje o wywieszeniu na tablicy ogł. w UM Mikołów, o nieruchomości do zbycia, w formie bezprzetargowej, poł. w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury

Ogłoszenie medium Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Burmistrz Mikołowa informuje o wywieszeniu na tablicy ogł. w UM Mikołów, o nieruchomości do zbycia w formie bezprzetargowej położonej w Mikołowie przy ul. Krawczyka

Ogłoszenie medium Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent Miasta Będzina ogłasza pierwszy ustny przetargnieograniczony na sprzedaż lok. mieszkalnego poł. w Będzinie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy