Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Piły ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych garażami

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Syndyk Masy Upadłości sprzeda udziały w nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie Wierzyce, gmina Łubowo

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu informuje o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 4012/4, 4012/7, 4012/11 wraz z prawem własności budynku położonego w Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki 20

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Piły ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach informuje o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, położonej w miejscowości Zajączkowo

Nieruchomości Grunty, działki

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Poznania o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Poznaniu

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości w Pile

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Piły ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Burmistrz Miasta Koła podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych w części lub w całości do dzierżawy pod przenośne garaże

Nieruchomości Grunty, działki

Partnerzy serwisu