Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106773 B Hryniewicze - Koplany od km 0+000,00 do km...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia, że ustanowił plany ochrony dla następujących rezerwatów przyrody: „Sitki, Michnówka, Szczekotowo, Pogorzelce, Głęboki Kąt, Nieznanowo

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1543B i tunelu drogowego (TD-02) w ciągu drogi powiatowej oraz dojazdu do ul. Kolejowej wraz z...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106426 ul. Korczaka w Łapach na odcinku od ul. Goździkowskiej do ul. Grottgera wraz z budową...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarządu Powiatu Białostockiego wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki Etap I odc. Wasilków - Dąbrówki wraz z rozbiórką, budową i przebudową przepustów i...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że ostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej nr 107562B

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że ostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1547B wraz z budową wiaduktu drogowego (WD-15) w km...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia, iż wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku udzielającej Prezydentowi Miasta Białegostoku zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie...

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo