Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej - ulicy Łąkowej i budowę drogi gminnej - ulicy 3KDL w Wasilkowie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Chmielowej (ul. 2KD-D) oraz ul. Szyszkowej – dróg gminnych w Białymstoku w zakresie budowy:...

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 105537B (ul. Jordyka) i części drogi gminnej nr...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku w rejonie ulic Słonimskiej i Piasta

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i przebudowę drogi gminnej (ul. Leśna) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie oraz bezpłatna mediacja

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i przebudowę drogi gminnej (ul. Leśna) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustanowił zmianę planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006

Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu