Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Burmistrza Miasta Pionki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w Pionkach przy ul. Radomskiej i ul. dr Marii Garszwo

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Przed Sądem Rejonowym w Kozienicach za numerem I Ns 207/21 toczy się postępowanie z wniosku Wiesławy Jatymowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Jakubiaku

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Miasta Radomia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Przed Sądem Rejonowym w Kozienicach pod sygn. akt I Ns 318/22 toczy się postępowanie wszczęte na wniosek Moniki Magdaleny Suwała o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kuśmierczyk /

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wójt Gminy Promna zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Promna  

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Sadowej i ul. Parkowej w Jawczycach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r. 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty firm

Fundatorzy Fundacji „Foodmakers" podjęli uchwałę o likwidacji Fundacji

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty firm

Burmistrza Miasta Pionki zawiadamia w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Lipsku toczy się sprawa z wniosku Radosława Walczyka, sygn. akt I Ns 230/22 o otwarcie i ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku. 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów