Partnerzy serwisu:
Nowa Ustawa Pzp wejdzie w życie w pierwszej połowie 2018. UZP zapowiada rewolucję w Prawie zamówień publicznych. Sprawdź, czego będą dotyczyć planowane zmiany.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz  UZP w pierwszym półroczu 2018 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od podstaw, nowe rozwiązania systemowe i legislacyjne w zakresie wydatków ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne.

Nowa ustawa Pzp

Nowa ustawa Pzp ma w znacznie wyraźniejszy sposób niż w obecnie obowiązującym stanie prawnym wpływać na rozwój polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców.

Zgodnie ze stanowiskiem UZP założenia, które przyświecają pracom nad ustawą , to m.in.: wprowadzenie mechanizmów pozwalających lepiej przygotować postępowanie, zweryfikować potencjał wykonawcy i sprawdzić, czy zamówienie realizowane jest zgodnie z umową; wprowadzenie zmian, które zachęcą do korzystania z innowacyjnych rozwiązań; zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach; uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli; ujednolicenie przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy; uproszczenie procedur obowiązujących zarówno zamawiających jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Przetargi z całego kraju

Dyrektywy Unii Europejskiej

Oczywiście nowe regulacje będą zgodne z obowiązującą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Słownik Pzp

Nowe przepisy Prawo zamówień publicznych

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych mają w znacznie większym stopniu niż dotychczas wpływać na zwiększenie szans małych i średnich przedsiębiorstw w ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Planowane zmiany przepisów mają stanowić istotny element programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania.

Założenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują również zwiększenie roli partnerstwa publiczno - prywatnego i elektronizacji procedur udzielania zamówień publicznych.