Partnerzy serwisu:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r zobowiązuje polski system udzielania zamówień publicznych do wdrożenia dedykowanej cyfrowej platformy e-zamówienia.

System udzielania zamówień publicznych obowiązujący obecnie wymaga wdrożenia do października 2018 roku kompleksowych, nowych rozwiązań umożliwiających udzielanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej cyfrowej platformy e-zamówienia.

Cyfrowa platforma udzielania zamówień

Powyższe wynika z konieczności wdrożenia w Polskim systemie zamówień publicznych wymogów określonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Wskazana dyrektywa wymaga aby do 18 października 2018 roku wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej wdrożyły procedury elektronizacji zamówień publicznych umożliwiających między innymi przesyłanie i przyjmowanie ofert przetargowych drogą elektroniczną oraz zabezpieczenie ich do upływu terminu otwarcia oraz składanie wniosków i oświadczeń opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przetarg na budowę platformy e-zamówień

Celem zrealizowania obowiązków nałożonych wskazaną dyrektywą Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa platformy e-zamówień dedykowanej do polskiego systemu udzielania zamówień publicznych.

Platforma e-zamówień ma być dostępna dla wszystkich zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiąc podstawę udzielania zamówień w formie elektronicznej wymaganej wyżej wskazaną dyrektywą.

 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
  Marek Okniński
  Zastrzeżenie franszyzy redukcyjnej nie dyskwalifikuje polisy, stanowiąc element nieodłączny i powszechnie stosowany w umowach ubezpieczenia.
  Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach
 • Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Podział zamówienia umożliwia angażowanie w realizację zamówień publicznych wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku jakich przetargów ma zastosowanie?
  Podział zamówienia na części - kiedy należy go zastosować?