Partnerzy serwisu:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r zobowiązuje polski system udzielania zamówień publicznych do wdrożenia dedykowanej cyfrowej platformy e-zamówienia.

System udzielania zamówień publicznych obowiązujący obecnie wymaga wdrożenia do października 2018 roku kompleksowych, nowych rozwiązań umożliwiających udzielanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej cyfrowej platformy e-zamówienia.

Cyfrowa platforma udzielania zamówień

Powyższe wynika z konieczności wdrożenia w Polskim systemie zamówień publicznych wymogów określonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Wskazana dyrektywa wymaga aby do 18 października 2018 roku wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej wdrożyły procedury elektronizacji zamówień publicznych umożliwiających między innymi przesyłanie i przyjmowanie ofert przetargowych drogą elektroniczną oraz zabezpieczenie ich do upływu terminu otwarcia oraz składanie wniosków i oświadczeń opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przetarg na budowę platformy e-zamówień

Celem zrealizowania obowiązków nałożonych wskazaną dyrektywą Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa platformy e-zamówień dedykowanej do polskiego systemu udzielania zamówień publicznych.

Platforma e-zamówień ma być dostępna dla wszystkich zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiąc podstawę udzielania zamówień w formie elektronicznej wymaganej wyżej wskazaną dyrektywą.