Partnerzy serwisu:
Co zrobić, aby podróżowanie tramwajami było sprawniejsze? Jak mają wyglądać kluczowe dla Śląska i Zagłębia trasy średnicowe? Którędy będą biegły nowe ścieżki rowerowe? Przedstawiamy najciekawsze przetargi w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to związek miast skupionych w tzw. konurbacji (czyli aglomeracji złożonej z położonych blisko siebie samorządów, z których żaden nie dominuje nad innymi), zamieszkanej łącznie przez ok. 2,2 mln osób. Ten obszar generuje codziennie ogromne potrzeby przewozowe w zakresie komunikacji miejskiej. Jego mieszkańcy mają do dyspozycji transport autobusowy i szynowy (w tym tramwaje oraz kolej).

Okazuje się, że jeszcze w 2022 r. GZM ogłosi kilkanaście interesujących przetargów z zakresu transportu publicznego i szeroko pojmowanej mobilności miejskiej. Zainteresowane firmy będą mogły wziąć udział w postępowaniach, obejmujących m.in. prace projektowe i koncepcyjne rozwoju linii tramwajowych, tras drogowych i rowerowych, a także w przetargach na wykonanie badań potrzeb mobilnościowych mieszkańców oraz dotyczących wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Przeanalizowaliśmy plany przetargowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przedstawiamy podstawowe informacje o przetargach z zakresu transportu publicznego, które mają być ogłoszone do końca 2022 roku.

Linie tramwajowe do zmiany

GZM rozpisze jeszcze w IV kwartale 2022 r. przetarg na wykonanie wielowariantowej koncepcji optymalizacji ruchu tramwajowego na liniach eksploatowanych na jej terenie. Obecnie w konurbacji funkcjonuje 31 połączeń tramwajowych, obsługiwanych przez ponad 700 tramwajów, jeżdżących po ponad 200 km torowisk w trzynastu gminach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. To największy system tramwajowy w Polsce. Wartość planowanego zamówienia na koncepcję optymalizacji jego funkcjonowania oszacowano na 800 tys. zł.

Trasy średnicowe oraz trasa S11 – początek projektowania

Do końca 2022 r. ma zostać rozpisane postępowanie przetargowe na opracowanie założeń i wymagań dla dokumentacji projektowej dotyczącej trzech planowanych, ważnych dla całej konurbacji połączeń drogowych: Drogowej Trasy Średnicowej Wschód, Drogowej Trasy Średnicowej Północ oraz drogi S11. Ich budowa będzie miała kluczowe znaczenie dla ruchu samochodowego na terenie GZM, w tym także dla transportu publicznego. Na zrealizowanie tego zlecenia urzędnicy przewidzieli kwotę 600 tys. zł.

Gratka dla rowerzystów – będą trzy szybkie trasy

W IV kwartale 2022 roku ma zostać ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji kilku inwestycji istotnych dla rowerzystów. Chodzi o zadania wchodzące w skład tzw. Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych. W maju 2022 r. przedstawiciele władz 11 górnośląskich miast i gmin podpisali porozumienie w sprawie utworzenia tzw. Velostrad GZM, czyli szybkich międzymiastowych dróg rowerowych w większości odseparowanych od jezdni i ruchu samochodowego.

Zapowiadany przetarg ma dotyczyć przygotowania dokumentacji technicznej dla trzech takich rowerowych szlaków. Pierwszy z nich (Velostrada I) ma przebiegać przez Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice. Będzie to 30-kilometrowy „kręgosłup" całego systemu rowerowego w regionie. Drugi szlak, którego ma dotyczyć planowany przetarg (Velostrada VI) ma mieć 14 km długości i połączy Tarnowskie Góry z Bytomiem. Natomiast trzeci rowerowy korytarz transportowy (Velostrada VII) to 10-17-kilometrowy szlak z Katowic do Tychów.

Na realizację prac przygotowawczych dotyczących wspomnianych tras GZM przeznaczy kwotę nieco ponad 1,5 mln zł.

Transport publiczny. Na górnośląskich przystankach zagości e-papier

Śląska metropolia szykuje się do zrealizowania interesującego pilotażowego projektu, dotyczącego zastosowania dynamicznej informacji pasażerskiej wykonanej w technologii e-papieru.

E-papier, zastępujący tradycyjne kartki z rozkładami jazdy na przystankach transportu publicznego, umożliwia np. natychmiastowe przekazywanie informacji pasażerom (w tym też o planowanych i nieplanowanych zmianach godzin odjazdu autobusów i tramwajów), czy prezentowanie rzeczywistego czasu odjazdów (podobnie jak na dużych, o wiele droższych tablicach Systemu Informacji Pasażerskiej). Technologia ta może być też zasilana „zieloną" energią z paneli słonecznych.

Pierwsze doświadczenia z e-papierem ma za sobą warszawski ZTM (przeprowadził testy na sześciu przystankach), a od połowy lipca 2022 dziewięciomiesięczny pilotażowy program prowadzi Gdańsk – nowoczesne wyświetlacze pojawiły się na przystanku tramwajowym Hucisko.

Przetarg na realizację testów wykorzystania wyświetlaczy ekranowych w technologii e-papieru na terenie GZM ma być ogłoszony do końca tego roku. Wartość tego projektu szacowana jest na 211 tys. zł.

Transport GZM w cyfrowej chmurze publicznej

W IV kwartale 2022 r. GZM planuje ogłosić przetarg na utworzenie Chmurowego Centrum Przetwarzania dla transportu publicznego. Rozwiązanie zakłada wykorzystanie tzw. chmury publicznej (public cloud) dla analizy danych, dotyczących ruchu autobusów i tramwajów – w modelu tym wszystkie zasoby infrastrukturalne (serwery, pamięć masowa, oprogramowanie) są własnością zewnętrznego dostawcy, są współdzielone z innymi użytkownikami, a dostęp do nich zapewnia połączenie z internetem. Na realizację tego projektu GZM planuje przeznaczyć 1,46 mln zł.

Transport publiczny GZM – czego potrzebują mieszkańcy?

Jeszcze w 2022 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma w planach rozpisanie postępowania przetargowego na wykonanie badań zachowań i preferencji mobilnościowych mieszkańców Subregionu Centralnego województwa śląskiego. Obszar ten obejmuje powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski i zawierciański. Wspomniane badania realizowane są, aby dokładniej poznać potrzeby i zwyczaje komunikacyjne mieszkańców, co umożliwi optymalizację sieci połączeń transportu publicznego na tym obszarze. Na wykonanie zlecenia w budżecie GZM przewidziano ponad 2,2 mln zł.