Partnerzy serwisu:
Jakie usługi i dostawy planują zlecić do końca 2022 roku władze miast wojewódzkich i podmiotów zarządzających transportem publicznym w Polsce Północnej? Przedstawiamy ich plany przetargowe.

Do końca 2022 r. zostało niedużo czasu, ale kilka największych miast północnej Polski planuje ogłoszenie kilku interesujących postępowań przetargowych związanych z transportem publicznym jeszcze w tym kwartale. Przedstawiamy najciekawsze z nich.

Przeanalizowaliśmy plany przetargowe kilku miast, przede wszystkim tych wojewódzkich, znajdujących się w północnej Polsce. Z pewnością spotkają się one z zainteresowaniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Przetargi w Gdańsku – serwis informacji pasażerskiej i dostawy parkometrów

Na IV kwartał tego roku Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku planuje ogłoszenie dwóch przetargów. Pierwszy z nich dotyczy usługi demontażu i ponownego montażu urządzeń pokładowych SIP-Tristar w pojazdach transportu zbiorowego. Są one odpowiedzialne za przekazywanie do centralnego systemu informacji m.in. o bieżącej pozycji GPS pojazdu, danych na temat identyfikatora linii i kierowcy, czy czasu wjazdu i wyjazdu na lub z przystanku. Na ten cel ZTM w Gdańsku chce przeznaczyć prawie 199,3 tys. zł. Drugim przetargiem planowanym do zorganizowania przez tamtejszy podmiot zarządzający transportem publicznym jest postępowanie na usługę pogwarancyjnego serwisu tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Szacowany budżet tego przedsięwzięcia to niemal 199,8 tys. zł.

Ogłoszenie przetargu na utrzymanie wiat przystankowych planuje natomiast Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Postępowanie o wartości 450 tys. zł ma być rozpisane w IV kwartale 2022 r. Ten sam podmiot planuje także ogłosić do końca bieżącego roku przetarg na dostawy parkometrów wraz z serwisem. Wartość tego zamówienia została oszacowana przez gdańskich urzędników na 5 mln zł.

Przetarg w Gdyni – badania przychodowości linii

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jeszcze w październiku ma zamiar ogłosić postępowanie na badanie przychodowości linii komunikacyjnych. Na ten cel ZKM planuje przeznaczyć kwotę 210 tys. zł.

Przetargi w Olsztynie – serwis biletomatów mobilnych

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie planuje natomiast rozpisać przetarg na serwis zdalny i utrzymanie oprogramowania oraz aplikacji do zarządzania biletomatami mobilnymi (tzn. tymi, instalowanymi na pokładach autobusów i tramwajów). Kierownictwo olsztyńskiego ZDZiT szacuje, że koszt realizacji tego zlecenia nie powinien przekroczyć 250 tys. zł. Zarząd planuje także wprowadzenie monitoringu swoich biur. Przetarg na tę usługę ma opiewać na ponad 178,8 tys. zł.

Przetargi w Bydgoszczy – infrastruktura rowerowa, serwis informacji pasażerskiej i system ITS

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ma w planach ogłoszenie przetargu obejmującego budowę infrastruktury rowerowej w ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie w systemie „projektuj i buduj" (tzn. obejmującym zarówno wykonanie projektu technicznego inwestycji, jak i jej wykonanie). W budżecie ZDMiKP na ten cel przeznaczono środki w wysokości 17,5 mln zł. W tym samym systemie zbudowane mają być tzw. przystanki wiedeńskie na ul. Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu tej inwestycji ma być rozpisane do końca 2022 r. Planowany koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 834,4 tys. zł. W IV kwartale tego roku ZDMiKP planuje także ogłosić przetarg na dostawy paliw płynnych na 2023 r. (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) do eksploatowanych przez siebie pojazdów. Szacunkowa wartość zamówienia to prawie 317 tys. zł.

Kierownictwo ZDMiKP z Bydgoszczy zapowiada także ogłoszenie do końca 2022 r. postępowania przetargowego na naprawę zbiorczej tablicy informacji pasażerskiej, która jest zlokalizowana na Dworcu Głównym w tym mieście. Bydgoscy urzędnicy mają zamiar przeznaczyć na realizację tego zlecenia kwotę 190 tys. zł. Innym przetargiem zapowiadanym w IV kwartale tego roku, związanym z informacją pasażerską, jest postępowanie dotyczące serwisu tablic wyświetlających informacje o planowanych przyjazdach autobusów i tramwajów, który ma być wykonywany w 2023 r. Wartość tego zamówienia szacowana jest na 328,6 tys. zł.

Kolejny przetarg zapowiadany przez bydgoski ZDMiKP dotyczy serwisu i bieżącego utrzymania w 2023 r. systemu ITS (zarządzającego ruchem w mieście) dla komunikacji miejskiej w Bydgoszczy wraz z rozwijaniem jego funkcjonalności dostosowaniem do bieżących potrzeb użytkownika. Podmiot ma zamiar wydać na to przedsięwzięcie kwotę 745 tys. zł.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ma także w planach rozpisać postępowanie przetargowe dotyczące serwisu w 2023 r. urządzeń sterowania zwrotnic tramwajowych funkcjonujących w tym mieście. Bydgoscy urzędnicy odpowiedzialni za transport publiczny chcą przeznaczyć na ten cel 205,6 tys. zł.

Ostatni przetarg z Bydgoszczy planowany do ogłoszenia jeszcze w 2022 r., o którym warto wspomnieć, to ten dotyczący utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów ZDMiKP w 2023 r. Wartość zamówienia na te usługi została ustalona na 165 tys. zł.