Partnerzy serwisu:
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością

Pytanie:

Mam wątpliwości co do sposobu ogłoszenia postępowania przez gminę na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Roczna wartość wpłat od mieszkańców to 620.000 zł. Aby ogłosić w tej chwili przetarg na 2 lat (2016 r. i 2017 r.) trzeba oszacować zamówienie licząc wartość usług na 24 miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP?

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Odpowiedź:

Szacunek powinien odpowiadać rzeczywistemu okresowi trwania zamówienia, w tym przypadku 24 miesiącom, czyli okresowi, na jaki zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zabronione jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości dokonywane w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, w tym również w celu zastosowania procedury krajowej zamiast unijnej.

 

Przetarg dla twojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

-art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie nieistotnych zmian w umowach o udzielanie zamówień publicznych. Dotyczy to także terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.
  Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego
 • Zmowa przetargowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zmowa przetargowa to porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.
  Zmowa przetargowa
 • Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Jeśli zamawiający dzieli zamówienie na części i przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej z nich, to w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego powinien podać wartość szacunkową danej części.
  Szanowanie wartości zamówienia publicznego
 • Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Organizator przetargu chciałby dokonać zakupu samochodu występując z zapytaniem ofertowym do trzech salonów samochodowych określonego producenta. Czy taka praktyka jest zgodna z Pzp?
  Zapytanie ofertowe w procedurze przetargowej