Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy na taki sam asortyment wykonawcy stosują różne stawki VAT, obowiązkiem zamawiającego jest zbadanie, która z nich jest prawidłowa.

Pytanie:

Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na materiały laboratoryjne, w której to mamy prawie 200 pozycji dotyczących różnych produktów, z różnym VAT . Czy w takim razie nie powinniśmy zastrzec, iż w przypadku ofert z różnym podatkiem od towarów i usług będziemy porównywać ceny netto? Co w przypadku oferty zagranicznego wykonawcy ? Jaki VAT należałoby dodać do oferowanych przez niego pozycji? Często zdarza się, że na ten sam produkt jeden wykonawca proponuje 8% podatku, a inny 23%. Czy należałoby wziąć pod uwagę opinię urzędów skarbowych na terenie woj. mazowieckiego, gdzie ma siedzibę zamawiający ?

Znowelizowana ustawa Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź:

Zamawiający ma obowiązek porównywania w postępowaniu cen brutto, co wynika z przepisu art. 2 pkt 1 ustawy Pzp, który to odnosi się do odpowiednich przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. W przypadku, gdy na taki sam asortyment wykonawcy stosują różne stawki VAT, obowiązkiem zamawiającego jest zbadanie, która z nich jest prawidłowa.

Należy pamiętać, że to wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, dlaczego stosuje taką a nie inna stawkę VAT (czy np. z pewnych względów podlega zwolnieniu podmiotowemu, przedmiotowemu itd.). Jeżeli nie jest on w stanie rzetelnie wykazać prawa do zastosowania konkretnej stawki podatku VAT , zamawiający może posiłkować się ogólną opinią urzędu skarbowego, gdyby np. zaistniała konieczność odrzucenia takiej oferty.