Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zamawiający kupił meble biurowe, meble tapicerowane, laboratoryjne i regały do archiwum. Wysłał 4 zapytania ofertowe do różnych firm i dla każdego rodzaju mebli wybrał najkorzystniejszą ofertę. Czy mógł w ten sposób dokonać zakupu mebli, czy powinien zastosować ustawę Pzp dla przetargów dla czterech części?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien łącznie oszacować podobne meble i udzielić zamówienia według przepisów właściwych dla łącznej wartości. Jeżeli więc zsumowana wartość byłaby równa lub przekraczała 130.000 zł, powinien zastosować ustawę Pzp.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku gdy zamawiający planuje nabyć podobne dostawy, wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw. Przy czym nie ma znaczenia, że zamawiający:

  • udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania,
  • lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Artykuł 30 ust. 2 ustawy Pzp jest wzorowany bezpośrednio na art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE. Wprowadzono nim wymóg łącznego szacowania wartości dostaw obejmujących nie tylko takie same dostawy, ale także dostawy podobne np. dostawy różnych rodzajów mebli biurowych.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl