Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zawarliśmy aneks do umowy na roboty budowlane i przedłużyliśmy termin wykonania o 30 dni. Aneks zawarto na wniosek wykonawcy – długo utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie przebudowy drogi w określonym pierwotnie terminie. W umowie przewidziano takie okoliczności. Czy po podpisaniu aneksu muszę ogłosić zmianę umowy? Jeśli tak to na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 czy pkt 4 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Konieczność zamieszczenia ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zależy od podstawy prawnej zawarcia aneksu.

Przepis art. 455 ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający po dokonaniu zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp ma obowiązek zamieścić ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zmiana umowy dokonana na innej podstawie prawnej niż art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp nie wymaga ogłoszenia.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl