Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
02.10.2015 , aktualizacja: 01.10.2015 15:44
A A A
Szacunkowa wartość zamówienia publicznego

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego (fot.Shutterstock)

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością
Pytanie:

Mam wątpliwości co do sposobu ogłoszenia postępowania przez gminę na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Roczna wartość wpłat od mieszkańców to 620.000 zł. Aby ogłosić w tej chwili przetarg na 2 lat (2016 r. i 2017 r.) trzeba oszacować zamówienie licząc wartość usług na 24 miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP?

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik PzpOdpowiedź:

Szacunek powinien odpowiadać rzeczywistemu okresowi trwania zamówienia, w tym przypadku 24 miesiącom, czyli okresowi, na jaki zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zabronione jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości dokonywane w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, w tym również w celu zastosowania procedury krajowej zamiast unijnej.

Przetarg dla twojej firmy Oferty przetargów z całego krajuPodstawa prawna

-art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne