Unieważnienie przetargu

Mariola Kubicka
29.10.2015 08:00
A A A
Unieważnienie przetargu

Unieważnienie przetargu (fot.Shutterstock)

Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Pytanie:

Czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi mieć odzwierciedlenie w planie finansowym, czy też może być to wyłącznie zamiar zamawiającego? Chcielibyśmy wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Niestety aktualnie nie mamy jeszcze uchwalonego prowizorium budżetowego. Mamy obliczoną szacunkową wartość zamówienia i zamierzamy przeznaczyć na to zamówienie określoną kwotę - ale jest to wyłącznie "zamiar" - bez aktualnego potwierdzenia tych środków w planie finansowym. Czy mogę wszcząć takie postępowanie i przed otwarciem ofert podać nasz "zamiar" bez zagwarantowania tych środków w planie finansowym, a następnie poczekać na uchwalenie prowizorium budżetowego i dopiero wówczas dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Wszczęcie postępowania może nastąpić bez względu na to czy zamawiający ma zagwarantowane środki na udzielenie zamówienia publicznego czy też nie. Jednakże z ekonomicznego punktu widzenia może być to działanie nieefektywne, gdyż w przypadku nieotrzymania środków lub otrzymania ich w niewystarczającej kwocie, zamawiający będzie zobowiązany, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, postępowanie unieważnić procedurę przetargową.

Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne