Czy kilka budynków szpitala to jeden obiekt budowlany? Jak prawidłowo oszacować remonty?

Monika Winsche
29.03.2018 10:57
A A A
Zamawiający jest zobowiązany do oszacowania wartości robót budowlanych na terenie szpitala. Budynki są ze sobą połączone. Czy należy je oszacować łącznie czy każdy osobno? Specjalista z zakresu Pzp odpowiada.

Pytanie:

Czy roboty budowlane prowadzone w bryłach: A, B, C, D które stanowią budynki szpitala, powinny być sumowane i udzielane dla jednej wartości szacunkowej? Budynki są połączone łącznikami lub scalone i stanowią całość, co umożliwia komunikację między nimi. Czy zamawiający prowadząc roboty, może każdą bryłę traktować jako odrębny obiekt budowlany (i osobno szacować ich wartości), czy jednak obiektem będzie cały kompleks szpitalny i wówczas wartość robót należy traktować łącznie?

Przetargi w szpitalach

Odpowiedź:

Zamawiający jest zobowiązany do łącznego oszacowania wartości robót budowlanych planowanych w tych budynkach szpitala, które są powiązane ze sobą funkcjonalnie, czyli nie mogą samoistnie spełniać funkcji gospodarczej lub technicznej. Zamawiający nie może każdej bryły traktować jako odrębnego obiektu budowlanego, gdyż jest to niezgodne z definicją obiektu budowlanego obowiązującą na gruncie ustawy Pzp .

Roboty budowlane z całej Polski

Szacowanie wartości zamówień

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania szacunkowej wartości robót budowlanych jako łącznej wartości dla wszystkich budynków objętych planami budowlanymi, czy też remontowymi. Obowiązek łącznego szacowania wartości robót realizowanych na odrębnych budynkach będzie się aktualizował wówczas, gdy wskazane budynki są jednym obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy Pzp. Innymi słowy - gdy stanowią wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Zobacz także
Ogłoszenia różne