Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

Katarzyna Bełdowska
24.05.2018 11:16
A A A
Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności (Agencja Gazeta)

Dowiedz się jak prawidłowo wypełnić unijny formularz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Pytanie:

Czy w treści unijnego formularza "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " w sekcji II. Przedmiot pkt II.1.7 Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) należy wpisać wartość szacunkową zamówienia czy tę wynikającą z zawartej umowy?

Czy w przypadku wspólnego zamówienia na dostawę energii (gdzie nie dopuszczono składania ofert częściowych), które jest prowadzone przez jednego z zamawiających w imieniu 56 innych zamawiających (z których każdy zawiera odrębne umowy - łącznie jest ich 116), wpisujemy w Sekcji V Udzielenie zamówienia w pkt V.2.4 Informacja na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) łączną wartość wszystkich umów wynikającą z oferty ?

Przetargi z całego kraju

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, tj. nie podzielił zamówienia na części, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podlegającym publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

- w sekcji II. Przedmiot pkt II.1.7 Całkowita wartość zamówienia (bez VAT), powinien wpisać wartość wynikającą z zawartej umowy pomniejszoną o VAT,

- w sekcji V Udzielenie zamówienia pkt V.2.4 Informacja na temat wartości zamówienia/części (bez VAT), powinien wpisać zarówno początkową szacunkową całkowitą wartość zamówienia ustaloną przed wszczęciem postępowania na podstawie art. 32-35 ustawy Pzp, jak również tę wynikającą z zawartej umowy pomniejszoną o VAT.

Informacje te będą miały szczególne znaczenie wówczas, gdy zamówienie zostało podzielone na części.

Zobacz także
Ogłoszenia różne