Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Andrzej Łukaszewicz
08.02.2019 08:30
A A A
Linia wysokiego napięcia

Linia wysokiego napięcia (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Zamawiający jest zobowiązany posiadać dowód potwierdzający należytą staranność w postaci kalkulacji uwzględniającej całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy dla danego zakresu świadczenia.

Pytanie:

Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro. Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień uzupełniających). Z tak oszacowanej wartości zamówienia wyszło, iż jest to zamówienie poniżej 30.000 euro (20.250 euro). Wszystkie oferty, które wpłynęły w postępowaniu, przekraczają 30.000 euro. Czy możemy mimo wszystko udzielić tego zamówienia zgodnie z postanowieniami naszego regulaminu?

Odpowiedź:

W omawianym przypadku zakładając dochowanie należytej staranności po stronie zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia, nie ma podstaw do unieważnienia prowadzonego postępowania o wartości poniżej 30.000 euro, jeżeli zamawiający posiada środki na jego realizację.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp zamawiający nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy, w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Zastosowanie przesłanki wyłączenia stosowania ustawy Pzp jest odniesione do szacunkowej wartości zamówienia nie zaś do ceny najkorzystniejszej oferty.

Obowiązkiem wynikającym z art. 32 ustawy Pzp jest oszacowanie wartości zamówienia z zachowaniem należytej staranności. Zamawiający jest zobowiązany posiadać dowód potwierdzający należytą staranność w postaci kalkulacji uwzględniającej całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy dla danego zakresu świadczenia. W przypadku dostaw powtarzających się okresowo ustawodawca przyjął w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp dwa różne sposoby szacowania wartości zamówienia.

Więcej na Portal ZP

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

Zobacz także
Ogłoszenia różne