Wykluczenie wykonawcy przygotowującego postępowanie - jak przekazać innym uczestnikom istotne informacje?

Justyna Andała-Sępkowska
25.11.2021 08:00
A A A
Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Wykluczenie wykonawcy z postępowania (fot.Shutterstock)

Cel ujawnienia informacji przekazanych lub otrzymanych od wykonawcy zaangażowanego w przygotowanie postępowania polega na zagwarantowaniu równego traktowania wykonawców.

Pytanie:

Artykuł 85 ust. 1 ustawy Pzp mówi o obowiązku „przekazania pozostałym wykonawcom istotnych informacji, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy w przygotowanie postępowania (...)". Jak należy rozumieć pojęcie „przekazania"? Czy zakres informacji, które uzyskał zamawiający, ma być opublikowany wraz z SWZ, czy raczej powinien  stanowić załącznik do protokołu z postępowania i być udostępniany na wniosek wykonawców? Kiedy wykluczenie wykonawcy przygotowującego postępowanie jest obowiązkowe?

Odpowiedź:

Cel ujawnienia informacji przekazanych lub otrzymanych od wykonawcy zaangażowanego w przygotowanie postępowania polega na zagwarantowaniu równego traktowania wykonawców. Z tego względu zamawiający, wypełniając dyspozycję z art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, musi działać niezwłocznie i ujawnić te informacje wraz z SWZ.

Artykuł 85 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania, zamawiający podejmuje odpowiednie środki, aby zagwarantować, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji. 

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne