Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia o wywieszeniu wykazu ogłoszeń wyznaczonych do sprzedaży położonych w Chorzowie

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Prezydent  Miasta Chorzów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Kasztanowej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia o wyznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabud. położonej w Chorzowie przy alei Wycieczkowej i ulicy Kadeckiej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia, że zostało wywieszone ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chorzowie przy ul. Składowej.

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców położonych w Chorzowie

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia o wyznaczeniu do wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chorzowie

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia o I przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Bytomskiej

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Prezydent  Miasta Chorzów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Ryszki 

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie przy ul. Wolności

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Prezydent Miasta Chorzów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo