Partnerzy serwisu:
Obowiązek analizy potrzeb i wymagań dotyczy zamawiających publicznych, których definiuje art. 4 ustawy Pzp.

Pytanie:

Jesteśmy spółką z o.o., której 100% udziałów posiada gmina. Prowadzimy działalność sektorową (art. 4 pkt 3, w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Czy udzielając zamówienia sektorowego, musimy sporządzić analizę potrzeb i wymagań?

Odpowiedź:

Podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Pzp na podstawie jej art. 4 pkt 3, udzielając zamówienia sektorowego, nie jest zobligowany sporządzać analizę potrzeb i wymagań.

Obowiązek analizy potrzeb i wymagań dotyczy zamawiających publicznych, których definiuje art. 4 ustawy Pzp.

Do grona zamawiających publicznych zalicza się osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

 1. finansują je w ponad 50% lub
 2. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 3. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
 4. mają prawo powołać ponad połowę składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Obowiązek sporządzania analizy nie dotyczy wszystkich rodzajów zamówień, których te podmioty udzielają. Mogą one zlecać zamówienia zarówno klasyczne, jak i sektorowe.

Daniel Szczęsny

Więcej na www.portalzp.pl

 • Jak zakwalifikować zamówienie na wymianę okien w budynku?

  wymiana okien
  Andrzej Łukaszewicz
  Planowaną przez zamawiającego wymianę okien wraz z montażem należy zakwalifikować jako robotę budowlaną zgodnie z definicją z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp.
  Wymiana okien w blokach
 • Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

  roboty budowlane
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Bez analizy postanowień umowy oraz siwz dotyczącej przedmiotowego zamówienia, trudno jest jednoznacznie przesądzić o dopuszczalności rozważanych przez zamawiającego zmian.
  Czym rożni się gwarancja od rękojmi?
 • Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

  zamówienie sektorowe
  Katarzyna Bełdowska
  Z treści art. 364 nowej ustawy Pzp, wynika, że udzielanie zamówień, których przedmiotem jest zarówno dostawa energii elektrycznej, jak i paliw służących do wytwarzania energii (tak elektrycznej, jak i cieplnej) tj. węgiel, biomasa, gaz etc., odbywa się bez zastosowania przepisów nowej ustawy Pzp, pod warunkiem, że zamawiający prowadzi działalność sektorową w zakresie energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej lub wydobycia paliw.
  Zamówienia sektorowe