Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Nasze pytanie dotyczy poprzedniego stanu prawnego. Na spotkaniu wykonawca wskazał na wzrost cen materiałów budowlanych i zasugerował zmianę cen podanych w kosztorysie ofertowym (umowa jest zawarta na 11 miesięcy). W tym przypadku chodzi m.in. o ceny stali i styropianu. Czy istnieje możliwość zmiany cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym? W przetargu otrzymaliśmy trzy oferty. Cena oferty, która wygrała, była o ok. 25% niższa od dwóch pozostałych. Na etapie postępowania wyjaśnialiśmy elementy ceny oferty.

Odpowiedź:

Bez znajomości konkretnego stanu faktycznego i dokumentów z nim związanych, a zwłaszcza treści umowy, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Poniżej analizuję możliwe podstawy dla zmiany umowy w tej sytuacji.

Dla rozstrzygnięcia problemu pomocne będą poniżej omówione kwestie.

Jeżeli w umowie przewidziano możliwość zmiany cen jednostkowych, to nie ma przeszkód, aby tego dokonać. Zakładam jednak, że w umowie nie ma odpowiednich postanowień, które wprost regulowałyby tę sprawę.

W mojej ocenie, bez znaczenia dla ewentualnego zwiększenia wynagrodzenia jest fakt, że ofertę badano pod kątem rażąco niskiej ceny. Przyjmując wyjaśnienia wykonawcy i wybierając jego ofertę, zamawiający potwierdził, iż uważa zaoferowaną cenę za rynkową i realną.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl