Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy jeśli w trybie podstawowym odstępuję od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie składania próbek, to mam wynikający z jakiegoś przepisu obowiązek wydłużenia terminu składania ofert w stosunku do terminu minimalnego 7-dniowego? Zamówienie dotyczy dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku wydłużać terminu składania ofert w stosunku do terminu, który wyznaczyłby, gdyby nie odstąpił od użycia środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem wszakże, że nie jest konieczny dodatkowy czas na przygotowanie ofert.